Profile Picture
0 job

Dataanalytiker og Kvalitetskonsulent

Hüseyin, Slagelse, Danmark


Erfaring

1 - 4 år

Andre titler

Analytiker Forretningsudvikler analyse og IT Spørgeskemaundersøgelse Excel underviser

Kompetencer

Excel Forretningsanalytiker Business Controlling Analyse VBA + 21 flere

Jeg tilbyder

ERHVERVSERFARING
1. Dataanalytiker & Kvalitetskonsulent hos Staben, Kvalitet og Lean, Holbæk Sygehus, Region Sjælland
- Databehandling, -analyse og kvalitetssikring i Business Intelligence
- Data-dreven forbedringsindsats af Lean og Kvalitet
- Tværfaglig informations- og kommunikationsplatform
- Proaktiv koordinations-styrkende-indsats af informations flow i organisationen

2. Forretningsudvikling, Projektledelse og Marketingkoordination hos Universal Media Print IVS (praktik)
- Videreudvikling af IT, reklame og media forretningskonceptet
- Digital og online markedsføring
- Markedsanalyse af eksisterende brandingstrategi – omfang og rækkevidde

3. Marketingansvarlig og Kursus udbyder hos BiggoIT IVS (praktik)
- Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside – Anvendelse af markedskanaler
- Markedsvurdering af eksisterende forretningsløsninger

4. Studentermedhjælper i Afdeling Regional Udvikling – Innovation og Vækst hos Region Sjælland, Sorø
- Databehandling og forretningsanalyse
- Opbygning af informations- og kommunikationsplatform
- Udvikling og vedligeholdelse af websider (Sharepoint 2010 og Umbraco CMS)
- Analytiske publikationer i dataanalytisk og politisk kontekst

Markeder

Danmark

Links for mere

Når du har oprettet en firmakonto og et job, får du adgang til profilers links.

Sprog


Klar til

  Fast tilknyttet/deltid

Tilgængelig

Typisk disponibel med det samme

Min joberfaring

2016 - ?   job
Dataanalytiker & Kvalitetskonsulent Holbæk Sygehus.
Databehandling, -analyse og kvalitetssikring i Business Intelligence
o Business Intelligence databehandling og –analyse med fokus på understøttelse af sygehusledelsen, sygehus administrationen og de kliniske enheder.
o Automatiserede aktivitetsleverancer fra GS OPUS til sygehus- og afdelingsledelser med fokus på effektivisering og kvalitetssikring – samt at de kliniske enheder lever op til fastsatte driftsaftaler for 2017.
o SAS dataudtræk fra LPR og DOSA.
o Daglig monitorering af Kapacitetskonferencer og kvalitetssikring.
Data-dreven forbedringsindsats af Lean og Kvalitet
o Dataleverance og dokumentation på anvendte kilder og udtræksmodeller.
o Automatiserede Excel & Access løsninger der understøtter kvalitet og Lean forbedringsinitiativer.
o Udredning af data analyser med henblik på at belyse registreringspraksis og kodning, økonomi og DRG.
Tværfaglig informations- og kommunikationsplatform
o Understøtte sygehusledelsen og afdelingsledere med fokus på drift og videreudvikling af hospital strategiske og operationelle (arbejdsgange) tiltag med kvantitative analyser.
o I koordination med Lean partnere samarbejdes på målrettet driftsoptimering hos kliniske produktionsenheder.
o Effektstyring og datadreven ledelse sikres ved at arbejde på tværs af enheder og af den korrekte registreringspraksis.
o Proaktiv egen-indsats med henblik på at styrke dialogen mellem de administrative og kliniske enheder.
o Omsætte registrerings- og kodningspraktiske uoverensstemmelser jf. etablering af én generel tværorganisatorisk entydighed til kodning.
Proaktiv koordinations-styrkende-indsats af informations flow i organisationen
o Målrettet interessevaretagelse af de sygehus organisatoriske enheder med fokus på at udarbejde årlige produktionsestimater, at klinikkerne opfylder produktionen fastsat i driftsaftaler.
o I samarbejde med Lean Partnere behandles henvendelser fra de kliniske substanser – samt afholdelse af møde og tilhørende data-præsentation.
Analyse, Data Analysis, Data management, Big Data, Kvalitetssikring, Kvalitetskonsulent, Business Intelligence, Automatisering, Forretningsanalytiker, Lean, Information Management, Kommunikation, Tværfaglig Projektledelse, Kapacitetsansvarlig

2016 - 2016   job
Kursusudbyder og Marketingansvarlig BiggoIT IVS.
Undervisning, Excel, Optimering af markedsføring, Performance optimering, Effektivisering

2016 - 2016   job
Forretningsudvikling, Projektledelse og Marketingkoordination Universal Media Print IVS.
Videreudvikling af IT, reklame og media forretningskonceptet
o Opsøgning af nye kunder, koordination og styring af salgsprocessen
Digital og online markedsføring
o Administration og vedligeholdelse af webside – Proaktiv anvendelse af sociale kanaler, her i markedsføring gennem LinkedIn, Facebook og Twitter
Markedsanalyse af eksisterende brandingstrategi – omfang og rækkevidde
o Grundelementære aktions og handlingsplanlægning for udrulning af nyt marketingsstrategisk koncept
Digital Marketing, Projektkoordinering, Markedsanalyse, Projektledelse, Forretningskonsulent, Forretningsanalytiker

2014 - 2016   job
Data og IT medarbejder Region Sjælland.
Databehandling og forretningsanalyse
o Assistere ledelsen og projektansvarlige med datastatistik og analyse af registerdata indhentet fra Danmarks Statistik og den regionale model for erhverv og beskæftigelse Sam-K/line.
o Kvalitetssikring, analyse og formidling af data med grafisk fremstilling til brug i Regionens ajourblade.
o Kvartalsvis udarbejdelse af Vækst- og Beskæftigelsesredegørelse og den regionale vækstmagasin Ajour.
Opbygning af informations- og kommunikationsplatform
o Opstilling af programmeringsløsninger i Excel VBA med opbygning af automatiserede og interagerende Excel projektmapper.
o Opstilling af Excel løsninger til projektorienteret budgettering, rapportering og bevillingsoversigt.
o Med fokus på data systematisering, udarbejdes konstruktioner af programmeringsløsninger i Excel som integrerer multiple Excel-filer under ét hoved Excel database – Optimerende data monitorering og modellering.
o Opstilling af workflows, herunder Virksomhedsplan, Projekt og effektmodel og Den Regionale Virksomhedssurvey.
Udvikling og vedligeholdelse af websider
o Gennem Sharepoint 2010 og Umbraco CMS at vedligeholde og redigere CMS systemer for interne og eksterne hjemmesider (Femern-Bælt Komiteen, Region Sjælland, AJOUR web og Kompetence Parat).
o Intern support af kollegaer i opsætning af indhold på hjemmesider, kontrol og kvalitetssikring for HTML fejl.
o Mellemled mellem Region Sjælland og GIS Group i forbindelse med Region Sjællands Ajour Kortportal hjemmeside.
o Opstilling af databank og kortportal, der indikerer de regional samfunds- og erhvervsøkonomiske udviklingsparametre samt ReVUS målsætninger.
Analytiske publikationer i dataanalytisk og politisk kontekst
o Ansvar for en lang række dataanalytiske publikationer i Region Sjælland i den erhvervs- og markedsanalyse funktion, herunder udarbejdelse af branche og industri specifikke markedsanalyser – understøttende politisk dagsorden i Region Sjælland.
Data Analysis, Kvalitativ analyse, Kvantitativ analyse, Cms, Umbraco, SharePoint, Hjemmesideoptimering, Hjemmesider, Excel, VBA, Analyse, Forretningsanalytiker, Magasindesign


Min uddannelse

2014 - 2016
Syddansk Universitet, Odense
Cand.merc., International Business and Management

2011 - 2014
Syddansk Universitet, Odense
Bachelor, HA - Generel Erhvervsøkonomi


Mit CV

  Download CVHüseyins reviews

Hüseyin har endnu ikke modtaget en anmeldelse i Worksome


Kontakt Hüseyin

Worksome fjerner de dyre mellemled, og giver jer direkte kontakt med relevante talenter.

Opret et login og få mulighed for at skrive til Hüseyin direkte i Worksome

Fortsæt17500+ kvalificerede freelancere
er klar til at hjælpe dig

Skriv hvad I skal have hjælp til
og få konkrete bud fra dygtige freelancere i Danmark