Profile Picture
0 job

Dataanalytiker og Kvalitetskonsulent

Hüseyin , Slagelse, Danmark


Erfaring

1 - 4 år

Andre titler

Analytiker Forretningsudvikler analyse og IT Spørgeskemaundersøgelse Excel underviser

Kompetencer

Excel Forretningsanalytiker Business Controlling Analyse VBA + 21 flere

Jeg tilbyder

ERHVERVSERFARING
1. Dataanalytiker & Kvalitetskonsulent hos Staben, Kvalitet og Lean, Holbæk Sygehus, Region Sjælland
- Databehandling, -analyse og kvalitetssikring i Business Intelligence
- Data-dreven forbedringsindsats af Lean og Kvalitet
- Tværfaglig informations- og kommunikationsplatform
- Proaktiv koordinations-styrkende-indsats af informations flow i organisationen

2. Forretningsudvikling, Projektledelse og Marketingkoordination hos Universal Media Print IVS (praktik)
- Videreudvikling af IT, reklame og media forretningskonceptet
- Digital og online markedsføring
- Markedsanalyse af eksisterende brandingstrategi – omfang og rækkevidde

3. Marketingansvarlig og Kursus udbyder hos BiggoIT IVS (praktik)
- Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside – Anvendelse af markedskanaler
- Markedsvurdering af eksisterende forretningsløsninger

4. Studentermedhjælper i Afdeling Regional Udvikling – Innovation og Vækst hos Region Sjælland, Sorø
- Databehandling og forretningsanalyse
- Opbygning af informations- og kommunikationsplatform
- Udvikling og vedligeholdelse af websider (Sharepoint 2010 og Umbraco CMS)
- Analytiske publikationer i dataanalytisk og politisk kontekst

Markeder

Danmark
Norge

Links for mere

Når du har oprettet en firmakonto og et job, får du adgang til profilers links.

Sprog


Klar til

  Fast tilknyttet/deltid

Min joberfaring

2016 - ?   job
Dataanalytiker & Kvalitetskonsulent Holbæk Sygehus.
Databehandling, -analyse og kvalitetssikring i Business Intelligence
o Business Intelligence databehandling og –analyse med fokus på understøttelse af sygehusledelsen, sygehus administrationen og de kliniske enheder.
o Automatiserede aktivitetsleverancer fra GS OPUS til sygehus- og afdelingsledelser med fokus på effektivisering og kvalitetssikring – samt at de kliniske enheder lever op til fastsatte driftsaftaler for 2017.
o SAS dataudtræk fra LPR og DOSA.
o Daglig monitorering af Kapacitetskonferencer og kvalitetssikring.
Data-dreven forbedringsindsats af Lean og Kvalitet
o Dataleverance og dokumentation på anvendte kilder og udtræksmodeller.
o Automatiserede Excel & Access løsninger der understøtter kvalitet og Lean forbedringsinitiativer.
o Udredning af data analyser med henblik på at belyse registreringspraksis og kodning, økonomi og DRG.
Tværfaglig informations- og kommunikationsplatform
o Understøtte sygehusledelsen og afdelingsledere med fokus på drift og videreudvikling af hospital strategiske og operationelle (arbejdsgange) tiltag med kvantitative analyser.
o I koordination med Lean partnere samarbejdes på målrettet driftsoptimering hos kliniske produktionsenheder.
o Effektstyring og datadreven ledelse sikres ved at arbejde på tværs af enheder og af den korrekte registreringspraksis.
o Proaktiv egen-indsats med henblik på at styrke dialogen mellem de administrative og kliniske enheder.
o Omsætte registrerings- og kodningspraktiske uoverensstemmelser jf. etablering af én generel tværorganisatorisk entydighed til kodning.
Proaktiv koordinations-styrkende-indsats af informations flow i organisationen
o Målrettet interessevaretagelse af de sygehus organisatoriske enheder med fokus på at udarbejde årlige produktionsestimater, at klinikkerne opfylder produktionen fastsat i driftsaftaler.
o I samarbejde med Lean Partnere behandles henvendelser fra de kliniske substanser – samt afholdelse af møde og tilhørende data-præsentation.
Analyse, Data Analysis, Data management, Big Data, Kvalitetssikring, Kvalitetskonsulent, Business Intelligence, Automatisering, Forretningsanalytiker, Lean, Information Management, Kommunikation, Tværfaglig Projektledelse, Kapacitetsansvarlig

2016   job
Kursusudbyder og Marketingansvarlig BiggoIT IVS.
Undervisning, Excel, Optimering af markedsføring, Performance optimering, Effektivisering

2016   job
Forretningsudvikling, Projektledelse og Marketingkoordination Universal Media Print IVS.
Videreudvikling af IT, reklame og media forretningskonceptet
o Opsøgning af nye kunder, koordination og styring af salgsprocessen
Digital og online markedsføring
o Administration og vedligeholdelse af webside – Proaktiv anvendelse af sociale kanaler, her i markedsføring gennem LinkedIn, Facebook og Twitter
Markedsanalyse af eksisterende brandingstrategi – omfang og rækkevidde
o Grundelementære aktions og handlingsplanlægning for udrulning af nyt marketingsstrategisk koncept
Digital Marketing, Projektkoordinering, Markedsanalyse, Projektledelse, Forretningskonsulent, Forretningsanalytiker

2014 - 2016   job
Data og IT medarbejder Region Sjælland.
Databehandling og forretningsanalyse
o Assistere ledelsen og projektansvarlige med datastatistik og analyse af registerdata indhentet fra Danmarks Statistik og den regionale model for erhverv og beskæftigelse Sam-K/line.
o Kvalitetssikring, analyse og formidling af data med grafisk fremstilling til brug i Regionens ajourblade.
o Kvartalsvis udarbejdelse af Vækst- og Beskæftigelsesredegørelse og den regionale vækstmagasin Ajour.
Opbygning af informations- og kommunikationsplatform
o Opstilling af programmeringsløsninger i Excel VBA med opbygning af automatiserede og interagerende Excel projektmapper.
o Opstilling af Excel løsninger til projektorienteret budgettering, rapportering og bevillingsoversigt.
o Med fokus på data systematisering, udarbejdes konstruktioner af programmeringsløsninger i Excel som integrerer multiple Excel-filer under ét hoved Excel database – Optimerende data monitorering og modellering.
o Opstilling af workflows, herunder Virksomhedsplan, Projekt og effektmodel og Den Regionale Virksomhedssurvey.
Udvikling og vedligeholdelse af websider
o Gennem Sharepoint 2010 og Umbraco CMS at vedligeholde og redigere CMS systemer for interne og eksterne hjemmesider (Femern-Bælt Komiteen, Region Sjælland, AJOUR web og Kompetence Parat).
o Intern support af kollegaer i opsætning af indhold på hjemmesider, kontrol og kvalitetssikring for HTML fejl.
o Mellemled mellem Region Sjælland og GIS Group i forbindelse med Region Sjællands Ajour Kortportal hjemmeside.
o Opstilling af databank og kortportal, der indikerer de regional samfunds- og erhvervsøkonomiske udviklingsparametre samt ReVUS målsætninger.
Analytiske publikationer i dataanalytisk og politisk kontekst
o Ansvar for en lang række dataanalytiske publikationer i Region Sjælland i den erhvervs- og markedsanalyse funktion, herunder udarbejdelse af branche og industri specifikke markedsanalyser – understøttende politisk dagsorden i Region Sjælland.
Data Analysis, Kvalitativ analyse, Kvantitativ analyse, Cms, Umbraco, SharePoint, Hjemmesideoptimering, Hjemmesider, Excel, VBA, Analyse, Forretningsanalytiker, Magasindesign


Min uddannelse

2014 - 2016
Syddansk Universitet, Odense
Cand.merc., International Business and Management

2011 - 2014
Syddansk Universitet, Odense
Bachelor, HA - Generel Erhvervsøkonomi


Mit CV

  Download CVHüseyins reviews

Hüseyin har endnu ikke modtaget en anmeldelse i Worksome


Kontakt Hüseyin

Worksome fjerner de dyre mellemled, og giver jer direkte kontakt med relevante talenter.

Opret et login og få mulighed for at skrive til Hüseyin direkte i Worksome

Fortsæt12200+ kvalificerede freelancere
er klar til at hjælpe dig

Skriv hvad I skal have hjælp til
og få konkrete bud fra dygtige freelancere i Danmark