Profile Picture
2 job

IT-konsulent og teknisk projektleder

Lars Krarup , Allerød, Danmark


Erfaring

15 - 24 år

Andre titler

IT-konsulent

Kompetencer

IT Konsulent Ledersparring IT Drift Kontraktstyring IT-arkitektur + 11 flere

Jeg tilbyder


Markeder

Danmark
Sverige

Links for mere

Når du har oprettet en firmakonto og et job, får du adgang til profilers links.

Sprog

Danish
Flydende
English
God
Swedish
God

Klar til

  Mindre opgave
  Større projekt
  Fast tilknyttet/deltid
  Konsulentopgave på fuld tid

Tilgængelig

Disponibel fra 30/06/2021

Min joberfaring

2019 - 2020   project
Program for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO), Region Sjælland
Region Sjælland havde en række planlagte konsolideringer og opgraderinger af systemer i både røntgen og andre billeddannende systemer, som man valgte at samle i ét program. Dette program skulle tillige tage en strategisk tilgang til det samlede område. Målet var overordnet at benytte muligheden som afsæt for et stort løft af hele området. Der er i dag en silo-orienteret drift af para-kliniske og diagnostiske systemer. Man ønsker i stedet en platform, som tilbyder mulighed for helhedsorienteret og multidisciplinær diagnostik. Ved at samle og dele alt digitalt (billed) materiale i en fælles platform med standardiseret metadata og fælles viewere, kan man øge både den diagnostiske og kliniske information om patienten til gavn for kvaliteten i behandlingen.
Lars var tilknyttet programmet som teknisk projektleder med ansvar for at koordinere og afdække alle relationer til den underliggende teknik, medikoteknik og integrationer mellem systemer, og især koblingen til Sundhedsplatformen (regionens samlede kliniske journalplatform - EPJ). Lars udførte både en kortlægning af as-is, og en opsamling af hvad markedet kunne tilbyde for fremtiden. Derudover bidrog Lars til 2 mindre udbud, som skulle gennemføres umiddelbart. Dette var dels en dosismonitoreringsplatform, så man kan rapportere til Sundhedsstyrelsen, og dels en akut stabilisering af den ekko-kardiografiske platform.
Strategisk udvikling, Udvikling, Relationer, Udbud, Teknik, Drift, Helhedsorienteret

2016 - 2018   project
Konsolidering af Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed blev dannet i oktober 2015 ved at sammenlægge udvalgte dele af Sundhedsstyrelsen med Patientombuddet. Samtidig blev den nye styrelse pålagt en udflytning af 100 arbejdspladser til Århus. Dannelsen medførte, at den nye styrelse stod med 2 vidt forskellige driftsmiljøer og 2 vidt forskellige leverandørers setups. Da der var en betydelig teknisk gæld i begge driftsmiljøers installationer, var opgaven med at føre dem sammen ikke simpel.

Lars var tilknyttet projektet som rådgivende konsulent og refererede direkte til IT-chefen. Lars havde ansvaret for at kortlægge og beskrive det eksisterende IT-miljø i den nye styrelse, samt planlægge og styre de opgaver, som skulle udføres for at samle og løfte infrastrukturen. Derudover skrev Lars udkast til notater og udarbejdede direktionsindstillinger i forhold til ændringerne af de enkelte systemer.

En del af opgaven var tillige at hjælpe den nye styrelse med at etablere leverandørstyring overfor den Koncern-IT-løsning, som Sundhedsdatastyrelsen (SDS) driver for hele ministeriets område. Denne opgave, samt udvikling af change management og intern opgavestyring, blev tiltagende central, da SDS stod med en hel række af koncern besluttede projekter, som skulle udrulles på tværs af den nye styrelse (AD, Exchange, ESDH og så videre).

Opgaven blev afsluttet som følge af regeringens beslutning ”Bedre Balance II”, som medførte at den nye styrelse skulle deles igen, og at de dele, som primært kom fra det tidligere patientombud igen skulle splittes ud, og samtidig udflyttes til Aarhus, hvor man allerede har etableret 100 nye arbejdspladser siden styrelsesdannelsen.
Projektledelse, Projektkoordinering, Digital Strategy, It-sikkerhed, Programledelse, Ledersparring, Teknisk sparring, Leverandørstyring, Service Design, ITIL lignende implementering

2016 - 2017   project
Etablering af Servicemanagement i nydannet virksomhed
Ved frasalget af DONG blev det politisk besluttet, at staten ville beholde gasdistributionen under det statslige selskab Energinet.dk og at gasdistributionen blev samlet i et datterselskab med egne aftaler, også på IT-drift. Alle medarbejdere overgik ved skiftet fra DONG til DGD, og havde derfor helt samme opgave, og i en overgangsperiode samme udstyr. Baseret på SKI-aftaler indkøbte man support og drift, samt udstyr hos de selskaber, som var på SKI-aftalerne.

Lars’ opgave var at medvirke til, at man fra første aktive dag (1.september 2016) havde de nødvendige aftaler på plads til at understøtte brugerne og deres drift. Efterfølgende stod Lars for gennemgang og godkendelse af servicekatalog og driftshåndbog med den primære leverandør, Atea.
Service Design, Service Management, Change management, Projektkoordinering, Leverandørstyring


Mit CV

  Download CVLars' reviews

Privat jobopslag
1 år sidenKontakt Lars Krarup

Worksome fjerner de dyre mellemled, og giver jer direkte kontakt med relevante talenter.

Opret et login og få mulighed for at skrive til Lars direkte i Worksome

Fortsæt20700+ kvalificerede freelancere
er klar til at hjælpe dig

Skriv hvad I skal have hjælp til
og få konkrete bud fra dygtige freelancere i Danmark