Profile Picture
1 job

IT-konsulent og teknisk projektleder

Lars Krarup, Allerød, Danmark


Erfaring

15 - 24 år

Andre titler

IT-konsulent

Kompetencer

IT Konsulent Ledersparring IT Drift Kontraktstyring IT-arkitektur + 11 flere

Jeg tilbyder

Projektledelse, infrastrukturdesign, drift, fejlsøgning og udbudsforretninger

Lars har bred erfaring inden for Sundheds-IT, og har arbejdet med projektledelse, infrastrukturdesign, drift, fejlsøgning, udbudsforretninger og change-management. Ofte i rollen som teknisk projektleder eller bisidder ved større projekter, og varetager desuden gerne opgaver med problemløsning og dokumentation.

Lars har dyb og bred teknisk viden om netværk, servere, drift og sikkerhed, og kan formidle teknisk komplekse problemstillinger i et almindeligt sprog. Lars er stærk i skriftlig kommunikation og vant til at arbejde i et stærkt politisk miljø, hvor beslutninger træffes på ikke-teknisk grundlag.

Lars er rutineret og skarp til at lave oplæg til notater og indstillinger, hvor beslutninger af teknisk karakter skal forelægges en ledelse, som sidder længere fra IT-verdenen.

Ofte fungerer Lars som sparringspartner for sin opdragsgiver, og i det fortrolige rum, kan man udarbejde løsninger og finde de bedste kompromisser, som så kan fremlægges til beslutning og siden udførelse.

En tilbagevendende opgave er styring af leverandører, både under implementering og under løbende drift. Det er en disciplin, som både kræver stor teknisk indsigt, takt og en sikker hånd, for at skabe succes for både kunde og leverandør.

Lars har primært arbejdet på kundesiden som rådgiver og projektleder med at sikre kunden det bedste resultat. Det gælder hele vejen fra at udforme et udbud, over indkøb, til implementering og efterfølgende drift.

Lars’ rolle som projektleder er ofte af mere teknisk art, hvor hans egen viden og faglige kompetencer er centralt i spil, og hans opgaveløsning er præget af dialogen med de udførende og den helt tætte opfølgning. Lars er i udpræget grad fokuseret på løsninger og kvalitet, og er derfor knap så formel i sin tilgang.

Markeder

Danmark
Sverige

Links for mere

Når du har oprettet en firmakonto og et job, får du adgang til profilers links.

Brancher

Offentlig sektor Offentlig administration Lægepraksis og hospitaler

Sprog

English
God
Danish
Flydende
Swedish
God

Klar til

  Mindre opgave
  Større projekt
  Fast tilknyttet/deltid
  Konsulentopgave på fuld tid

Tilgængelig

Disponibel fra 30/06/2020

Min joberfaring

2016 - 2018   project
Konsolidering af Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed blev dannet i oktober 2015 ved at sammenlægge udvalgte dele af Sundhedsstyrelsen med Patientombuddet. Samtidig blev den nye styrelse pålagt en udflytning af 100 arbejdspladser til Århus. Dannelsen medførte, at den nye styrelse stod med 2 vidt forskellige driftsmiljøer og 2 vidt forskellige leverandørers setups. Da der var en betydelig teknisk gæld i begge driftsmiljøers installationer, var opgaven med at føre dem sammen ikke simpel.

Lars var tilknyttet projektet som rådgivende konsulent og refererede direkte til IT-chefen. Lars havde ansvaret for at kortlægge og beskrive det eksisterende IT-miljø i den nye styrelse, samt planlægge og styre de opgaver, som skulle udføres for at samle og løfte infrastrukturen. Derudover skrev Lars udkast til notater og udarbejdede direktionsindstillinger i forhold til ændringerne af de enkelte systemer.

En del af opgaven var tillige at hjælpe den nye styrelse med at etablere leverandørstyring overfor den Koncern-IT-løsning, som Sundhedsdatastyrelsen (SDS) driver for hele ministeriets område. Denne opgave, samt udvikling af change management og intern opgavestyring, blev tiltagende central, da SDS stod med en hel række af koncern besluttede projekter, som skulle udrulles på tværs af den nye styrelse (AD, Exchange, ESDH og så videre).

Opgaven blev afsluttet som følge af regeringens beslutning ”Bedre Balance II”, som medførte at den nye styrelse skulle deles igen, og at de dele, som primært kom fra det tidligere patientombud igen skulle splittes ud, og samtidig udflyttes til Aarhus, hvor man allerede har etableret 100 nye arbejdspladser siden styrelsesdannelsen.
Projektledelse, Projektkoordinering, Digital Strategy, It-sikkerhed, Programledelse, Ledersparring, Teknisk sparring, Leverandørstyring, Service Design, ITIL lignende implementering

2016 - 2017   project
Etablering af Servicemanagement i nydannet virksomhed
Ved frasalget af DONG blev det politisk besluttet, at staten ville beholde gasdistributionen under det statslige selskab Energinet.dk og at gasdistributionen blev samlet i et datterselskab med egne aftaler, også på IT-drift. Alle medarbejdere overgik ved skiftet fra DONG til DGD, og havde derfor helt samme opgave, og i en overgangsperiode samme udstyr. Baseret på SKI-aftaler indkøbte man support og drift, samt udstyr hos de selskaber, som var på SKI-aftalerne.

Lars’ opgave var at medvirke til, at man fra første aktive dag (1.september 2016) havde de nødvendige aftaler på plads til at understøtte brugerne og deres drift. Efterfølgende stod Lars for gennemgang og godkendelse af servicekatalog og driftshåndbog med den primære leverandør, Atea.
Service Design, Service Management, Change management, Projektkoordinering, Leverandørstyring

2015 - 2016   project
Fission af Sundhedsstyrelsen
Det blev i 2015 politisk besluttet, at Sundhedsstyrelsen skulle deles op i flere styrelser og styrelsesopdelingen trådte formelt i kraft 8. oktober 2015. I forlængelse heraf var der et omfattende arbejde med at kortlægge og gennemføre de nødvendige adskillelser af IT-systemer og funktionsområder.
Lars var allokeret til projektet som rådgivende konsulent og han havde ansvaret for at analysere og beskrive de nødvendige IT-aktiviteter ved en fission af Sundhedsstyrelsen i 3 nye styrelser. Lars udarbejdede skriftlige indstillinger til ledelsen omkring nødvendige aktiviteter, som skulle gennemføres i forbindelse med fissionen og han udfyldte rollen som projektleder på bl.a. netværksadskillelsen og brugerflytningen.

I forbindelse med konsolideringen var Lars ansvarlig for at kortlægge og beskrive hvorledes brugernes data (mail og filserver-data) skulle eksporteres. Lars havde ansvaret for at få kortlagt integrationerne til de forskellige ESDH systemer og for at få udarbejdet en migreringsplan for integrationerne. Derudover udførte Lars ligeledes en række forskellige kvalitetssikringsaktiviteter i forbindelse med konverteringen af ESDH data fra system til system.
Projektledelse, Teknisk projektledelse, Teknisk sparring


Mit CV

  Download CVLars' reviews

Lars har endnu ikke modtaget en anmeldelse i Worksome


Kontakt Lars Krarup

Worksome fjerner de dyre mellemled, og giver jer direkte kontakt med relevante talenter.

Opret et login og få mulighed for at skrive til Lars direkte i Worksome

Fortsæt20200+ kvalificerede freelancere
er klar til at hjælpe dig

Skriv hvad I skal have hjælp til
og få konkrete bud fra dygtige freelancere i Danmark